Meer automatisering, minder zorgen

Bijblijven met continu veranderende data voor partijen met restricties

De gemiddelde persoon denkt misschien niet veel na over het traject dat een product aflegt voordat het in zijn bezit is, maar degenen die verantwoordelijk zijn voor compliance doen dat wel. Bedrijven en organisaties die wereldwijd actief zijn, zijn wettelijk verplicht hun handelspartners te screenen om ervoor te zorgen dat zij geen partij zijn met restricties, bijvoorbeeld onder embargo's vallen, er economische sancties gelden of andere lijsten die de regering heeft uitgegeven.

De inzet is hoog. Het niet naleven kan ingrijpende gevolgen hebben, variërend van het verlies van privileges, hoge boetes en zelfs het opsluiten van werknemers en leidinggevenden.

Met de typische handelsgemeenschap die elk jaar groeit en de lijst met partijen met restricties die dagelijks wordt bijgewerkt, is het bijna onmogelijk om bij te blijven zonder automatisering.

Daarom vertrouwen bedrijven op BluJay's Restricted Party Screening, ‘Augmented Global Trade-enabled oplossin’gom het proces te automatiseren. Restricted Party Screening (RPS) - ook beschikbaar als mobiele app - voert de controles op twee belangrijke manieren uit: transactie gebaseerd en op basis van stamgegevens. Voor beide is er een audit-trail en workflow die helpt het mogelijke probleem op te lossen beschikbaar.

Spot Screening is transactioneel en biedt real-time due diligence voor belangrijke processen, ook via API-aanroepen van software van derden.

Community Screening begint met een masterdatamodule voor partijen, die geschikt is voor RPS-compliance en / of douane management en voegt automatisch een screeningsproces toe voor partijen met restricties, waarbij de wijzigingen op basis van inhoud en masterdata worden bewaakt. Dit omvat bijna 100 lijsten wereldwijd, waaronder de onderzoekslijst van Dow Jones (SOR).

Compliance-teams overal ter wereld kunnen gerust zijn met algoritmen en automatisering zoals deze.