Customs Solutions Across Switzerland

BluJay provides Customs Management functionality for Switzerland as part of our Augmented Global Trade platform. Our local experts navigate the changing landscape and employ a proven, standardized process to keep you continually compliant with the latest regulatory changes. We take care of the software so you can focus on your business. Explore our coverage for Switzerland below.

View of Town in Switzerland from the Water on a Clear Day

NCTS

New Computerized Transit System is een elektronische aangifte en verwerking voor Union Transit (UT) en Transports Internationaux Routiers (TIR). Met name voor het wegverkeer maakt het het beheer en de controle mogelijk van alle goederen (onderworpen aan invoerprocedures, belastingen en heffingen) die door de Europese Gemeenschap en hun partners worden doorgevoerd.

Export

Procedure voor het aangeven van goederen die naar een derde land gaan. Regels en procedures variëren afhankelijk van het land van aankomst en de status van de goederen en kunnen de betaling van en belastingen omvatten, de noodzaak om een ​​vergunning en licenties te hebben, onderworpen aan quota, enz.

Export and Exit

Import

Proces van aangifte van goederen afkomstig uit een derde land om ze in het vrije verkeer te brengen. Regels en procedures variëren afhankelijk van het land van vertrek en de status van de goederen en kunnen de betaling van btw, invoerrechten en belastingen omvatten, de noodzaak om over een vergunning en licenties te beschikken, onderworpen aan quota, enz.

  • EZA – Import for free circulation
  • SumA – Temp storage
  • VZA – Simplified Import Customs declaration
  • EGZ – Supplementary Import Customs Declaration
  • NEE – Subsequent raise, refund or Abatement